Shabdkosh®

Language Support Forums | भाषा सहयोग मंच

English Translation

18 Nov 2022 23:14


18 Nov 2022 23:14
Deeps_rathor
Member
18 Nov 2022 23:14

aj kal tumhe, mujhe manane ka tarika agaya hai..


19 Nov 2022 08:35
Gyan Prakash
Moderator
19 Nov 2022 08:35

These days, you have learnt how to persuade me.


21 Nov 2022 17:46
Deeps_rathor
Member
21 Nov 2022 17:46
Gyan Prakash - 21 Nov 2022 17:46

These days, you have learnt how to persuade me.

Thank you..